Verwachte vliegtijden van dagvlindersOm een soort goed te kunnen inventariseren en monitoren, en vaak ook de nieuwsgierigheid te kunnen bevredigen, biedt de De Vlinderstichting een dagelijkse voorspelling van de globale vliegtijden op internet. Deze voorspelling is gebaseerd op een negendaagse weersvoorspelling, waarbij verwachte temperatuur en straling worden meegenomen in de berekeningen.

In onderstaande figuur kunt u de voorspelling zien voor de vliegtijd van de vlinders die binnenkort gaan vliegen. Natuurlijk kunt u voor en na de voorspelde vliegtijd al vlinders zien. Zo vliegen er begin april al koolwitjes, terwijl de hoofdvliegtijd (wanneer dus de hoogste aantallen gezien worden) pas in mei ligt. Per soort (en per generatie) wordt middels een tijdbalk gepresenteerd wanneer de hoofdvliegtijd waarschijnlijk zal beginnen. Het eerste (smalste) deel van de balk start op de dag waarop wordt verwacht dat 2% van de totale generatie gaat vliegen en eindigt op 10%. De vier volgende balken (steeds donkerder groen) staan voor resp. 10 - 25%, 25 - 50%, 50 - 75%, 75 - 90% en 90 - 98% van de populatie. Wij richten ons bij de presentatie van de gegevens dus op de best te definieren vliegtijd van de soorten.

Van soorten die overwinteren als volwassen vlinder, zoals kleine vos, dagpauwoog en citroenvlinder, blijkt het nu nog erg moeilijk te zijn om de vliegtijd van de overwinterende vlinders in te schatten. Voor deze soorten wordt dus wel een inschatting gegeven, maar kan nog flink verschillen geven met de praktijk.

 


 
 
 
 

Deze vliegtijdvoorspelling is tot stand gekomen dankzij een initiatief van De Vlinderstichting en werd medegefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Natuurkalender.